Las Vegas Allstars har en noga utarbetad
miljöplan och vi lovar att:


* Återvinna gamla låtar.
* Dricka vatten från Loka-la källor.
* Undvika flygresor till och från repetitioner.
* Använda laddningsbara batterier och batterister.
* Panta våra flaskor.
* Snida trumstockar från lokala skogar.
* Andas frisk luft i lungorna.
* Koka våra strängar.
* Driva egen biogas-produktion (bara man håller rätt diet så...)
* Aldrig stå på tomgång på scen!


Vårt eget miljökontrollorgan, Fido (Fri Innovativ Daglig Ordning), ser till
att vi följer våra åtaganden. Det är med stolthet vi bär Fidos symbol.


Tillbaka